alapitvany 1200

Iskolánkról 2022.

Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza: hogyan lehetne benneteket vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá tenni.”/Karácsony Sándor/

A Gothard Jenő Általános Iskola Szombathely kámoni városrészének kertvárosi környezetben elhelyezkedő iskolája. A 2012-ben 100 éves intézmény az Erdészeti Tudományos Intézet Kámoni Arborétuma és a herényi csillagvizsgáló szomszédságában található. Beiskolázási körzete Kámon és Herény. Kiváló szakmai háttér, folyamatosan megújuló infrastruktúra, digitális kultúra és innováció jellemzi intézményünket. Pedagógiai munkánk középpontjában tanulóink személyiségének harmonikus formálása és egyéni képességeinek fejlesztése áll.

Oktató-nevelő munkánk sajátos arculata

Pedagógiai munkánk meghatározó sajátossága, hogy a matematika tantárgyat emelt óraszámban és 5. évfolyamtól nívócsoportokban oktatjuk. Az 1. évfolyamtól lehetőséget biztosítunk az idegen nyelv tanulására, a szülők gyermekeiknek az angol vagy a német nyelvet választhatják. A legjobb nyelvi képességekkel rendelkezők 5. évfolyamtól nívócsoportos idegen nyelv tanulásával bővíthetik ismereteiket. Az emelt óraszámú matematika oktatás és az idegen nyelvi képzésünk a tehetséggondozás kiemelt területei, a sok évtizedes hagyományt a továbbiakban is szeretnénk fenntartani.

A tanulási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztése kéttanítós modell keretében működik, felzárkózásukat szakemberek segítik.

2016-tól működik iskolánkban a Bringaakadémia. Az 5.6. évfolyamon a testnevelés tantárgy keretében tanulóink elméleti és gyakorlati képzést kapnak közlekedési és kerékpárismeretből.  A kerékpározás népszerűsítése, a biztonságos és magabiztos közlekedés megteremti az alapot népszerű kerékpártúráink megszervezéséhez.

 Az intézmény sajátosságaiból következően kiemelt terület a környezettudatos nevelés. Az iskola ez irányú tevékenységét több megtisztelő cím is jelzi: UNESCO Társult Iskola és Örökös ÖKO iskola vagyunk, valamint Madárbarát Kert címmel rendelkezünk. 2021-ben avattuk fel iskolakertünket, ahol tanulóink a természettudományos tantárgyak gyakorlatorientált oktatása mellett megismerkedhetnek a biogazdálkodás alapjaival is. Iskolánk tagja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek. A Madarász Suli szakkörünkkel csatlakozunk az egyesület programjaihoz. Az elméleti ismeretekre épülő és terepi gyakorlatokból álló szakkör legfőbb célja a természet szeretetére nevelés. Tanórákon és tanórán kívüli programokon nagy hangsúlyt helyezünk a tanulók ÖKO szemléletének formálására. A szelektív hulladékgyűjtés már nem csak az intézmény falain belül elvárt magatartás. A papír, használt sütőolaj, elem, textilhulladék gyűjtésétbe bevontuk a környék lakosságát is. Az UNESCO témahéten a fenntartható fejlődés, az emberi jogok, a demokrácia, a tolerancia kérdései kerülnek a középpontba. A 3. évfolyamon szervezett erdei iskola, a közösségi programok és tevékenységek jól tükrözik az iskola környezettudatosságra irányuló nevelő munkáját. A természettudományos oktatásra kiemelt figyelmet fordító iskolaként nagy múltra tekint vissza a „Megsebzett bolygó” komplex természettudományi vetélkedő, amelynek résztvevői Vas megye általános iskolái.

A környezeti neveléshez szorosan kapcsolódik az egészségfejlesztő, egészséges életmódra, a sportra nevelő széles körű tevékenység, amely a szülők és az iskolakörnyéki városrész bevonásával indult útjára. Az egészségnevelési program kiemelt részét képező mindennapos testnevelés minden tanulónak egész éven át lehetőséget ad a rendszeres mozgásra. A mindennapos testmozgást a testnevelés órákon túl a sportköri foglalkozások és tanfolyamok biztosítják. Az intézmény sajátossága az úszás - vízilabdaképzés, valamint a labdarúgás, a kézilabda, a szertorna, a tenisz, az asztalitenisz és a röplabda szakkörök működtetése.

A komplex személyiségfejlesztés részeként nagy hangsúlyt helyezünk a művészeti nevelésre. A mindennapos testnevelés keretében az 1.2. osztályokban megvalósuló néptáncoktatás a testmozgás mellett, a hagyományőrzés jegyében megismerteti a tanulókkal a magyar népi tánc alapjait. Manuális tevékenységekben ügyes diákjaink a rajzszakkörön illetve a kerámia szakkörön bontakoztathatják ki tehetségüket. Mindkettő érdekes színfoltja az iskolai tehetséggondozásnak, a speciális képességfejlesztésnek és a tanulói személyiségfejlesztésnek. Korszerűen felszerelt iskolai könyvtárunk változatos rendezvények, programok, a hatékony tanulás és a szabadidő hasznos eltöltésének színtere. A zenei művészeti nevelést szolgálja a furulyatanulás lehetősége. Intézményünk helyet biztosít a tanulók zenei alapfokú művészeti oktatásához.

Diákjaink kiváló eredményekkel szerepelnek a különböző szintű tanulmányi, műveltségi és sportversenyeken.

 A Korszerű Iskoláért Alapítvány éves szinten milliós nagyságrendben támogatja oktató–nevelő munkánk tárgyi feltételeinek korszerűsítését és a tehetséggondozó munkát. Minden pályázati lehetőséget megragadunk az innovatív fejlesztések érdekében. Hagyományteremtő szándékkal idén először rendeztük meg a Gothard-partit, ezzel is tovább erősítve az iskola és a szülői ház együttműködését.  A Gothard Diáksport Egyesület az iskolai sporttevékenység területén járul hozzá a magas szintű szakmai munka feltételeinek megteremtéséhez. A Szülői Szervezet támogatásával minden évben megrendezésre kerül a szülő-nevelő bál, melynek bevételét szakmai rendezvényeink szervezésére és tanulóink jutalmazására fordítunk. Az iskolai diákönkormányzat aktívan részt vesz programok szervezésében és felkarolja a jótékonysági akciókat is.

Az intézményben folyó magas színvonalú oktató–nevelő munkát kiváló szakmai felkészültséggel rendelkező, önmagát folyamatosan képző, gyermekszerető pedagógusok látják el. Fontosnak tartják önmaguk és munkájuk fejlesztését, nyitottak és empatikusak. Rendelkeznek azzal a tudással, amely a Pedagógiai Programban meghatározott célok eléréséhez szükséges. A gyermekközpontúság, a szakmai felkészültség és a türelem biztos alapját képezi az iskolában folyó hatékony, eredményes munkának.

Azon munkálkodunk, hogy tanulóinknak az iskolában eltöltött 8 év során sok felejthetetlen közösségi élményben legyen részük, és megalapozzuk azt a tudást, amelynek birtokában sikeres felnőttekké válhatnak.

.

Közzétételi lista

Különös közzétételi lista

ITT  olvasható
 
COVID 19 adatok:
Fertőzöttek száma:
Dolgozók száma: 0
Gyerekek száma: 0

Dokumentumok

Itt letöltheti, vagy online olvashatja dokumentumainkat, .pdf kiterjesztésben. Kérjük, kattintson a megfelelő címre.

Elérhetőség

Cím: 9700 Szombathely, Benczúr Gyula utca 10.

Titkárság: +3620 4272526

Igazgatóhelyettesi iroda: +3620 4271054

Fax: +3694 505-670

email: kamon kukac gothardiskola.hu

 

Korszerű Iskoláért Alapítvány

 Számlaszámunk: 11747006-20118147
Adószámunk: 19246640 - 1 - 18
A Korszerű Iskoláért Alapítvány éves szinten milliós nagyságrendben járul hozzá az iskolai infrastruktúra fejlesztéséhez.
Ezúton is szeretnénk megköszönni támogatóinknak, hogy az elmúlt tanévben iskolánk alapítványának ajánlották fel személyi jövedelemadójuk egy százalékát!
 
Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy és , szöveg, amely így szól: „A Korszerű Iskoláért Alapítvány éves szinten milliós nagyságrendben járul hozzá az iskolai infrastruktúra fejlesztéséhez. Adószámunk: 19246640-1- 19246640-1-18 18 1 1% % Számlaszámunk: 11747006-20118147 KÃSZÖNJÜK!”
 
 

tanulmanyi

sport

ETKEZES 4

etlap 3

kreta 2

classroom 2

TANEV RENDJE 2

dokumentumok 2