Iskolánkról

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Iskolánk bejárata:

Letölthető ismertető az iskolánkról 1.

Letölthető ismertető az iskolánkról 2.

Iskolánk új bemutatkozó filmjének megtekintéséhez kérjük, kattintson a youtube feliratra:

Film az iskolánkról 2011.

Film az iskolánkról 2009.

"Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza: hogyan lehetne benneteket vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá tenni." (Karácsony Sándor)

A Gothard Jenő Általános Iskola – közismert nevén a kámoni iskola – hangulatát és arculatát meghatározza az elhelyezkedése. A 2011/12-es tanévben 100 éves intézmény csendes, nyugodt kertvárosi környezetben található az Erdészeti Tudományos Intézet  Kámoni Arborétuma és a herényi csillagvizsgáló szomszédságában. Beiskolázási körzete tradicionálisan Kámon és Herény, de sok a vidéki bejáró, és a környező lakótelepekről is sokan íratják ide gyermekeiket. A tanulói létszám 572-re nőtt, és folyamatosan emelkedik.

Kiváló szakmai és infrastrukturális hátérrel rendelkező, önmagát folyamatosan képző, gyerekszerető pedagógusgárdánk biztosítja a magas színvonalú oktatást és nevelést.

Nagy hangsúlyt helyezünk a tanulók képességeinek fejlesztésére, a tehetséggondozásra, a személyiségfejlesztésre és a tanulási problémákkal küzdő tanulók felzárkóztatására. Ennek érdekében ettől a tanévtől kéttanítós modell működik (integrációs fejlesztési modell) az 1. évfolyamon. A tanulók fejlesztését logopédus, szurdo- szomatopedagógusok és szakképzett fejlesztő pedagógusok segítik.

A tehetséggondozást a csoportbontásban történő emelt óraszámú matematika és idegen nyelvi képzéssel és sokféle szakkör működtetésével biztosítjuk.

Folyamatosan megújuló tantermeink mellett 3 informatikai szaktantermünk van a legmodernebb technikával felszerelve. 

A könyvtár és a hozzátartozó olvasóterem otthonos és jól felszerelt. Audiovizuális és informatikai eszközök állnak a gyerekek rendelkezésére a könyveken és a folyóiratokon kívül. A könyvtár adatbázisa online elérhető (kölcsönzés, előjegyzés stb.), a tanulók és a kollégák otthonról is használhatják.

 

 

Beiskolázás

Az elsősök beiratkozáskor a következő specialitások közül választhatnak: 
- kézműves, kerámia csoport 
- röplabda, kézilabda vagy tenisz 
- vízilabda-úszó csoport

          

Választható tanfolyamok: 

- szolfézs 
- társastánc 
- sakk

 - gitár

- karate

Már első évfolyamon lehetőség nyílik idegen nyelv tanulására, választható az angol vagy a német nyelv. Az ötödik évfolyamtól választható az emelt szintű, heti 5 órában zajló német-nyelvoktatás. Nagy hangsúlyt fektetünk az angol nyelv hatékonyabb, korszerűbb oktatására is. Ezt a célt szolgálják külföldi kapcsolataink és a magasan képzett szaktanárok. Tervezzük az idegen anyanyelvű vendégtanárok részvételét az angol nyelv oktatásában. Testvériskolai kapcsolatunk van az osztrák Hauptschule Oberpullendorf iskolával.

3. évfolyamtól lehetőség van a matematika emelt óraszámban való tanulására, amelyet ötödik évfolyamtól emelt szintű oktatásként folytathatnak. 5. évfolyamtól szintén választható az emelt szintű, heti 5 órában zajló idegennyelv-oktatás. Mivel egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik az angol nyelv tanulása iránt, arra törekszünk, hogy megteremtsük az emelt óraszámban angolt tanuló csoportok létrehozásának személyi feltételeit. A matematika, az idegen nyelvek, az informatika, a technika és a testnevelés tantárgyak oktatása csoportbontásban történik.

Az iskola specialitásai közé tartozik a magas színvonalú környezeti nevelés. Intézményünk megkapta a Madárbarát Kert címet, itt működik a Városi Madarász Suli, van természetjáró szakkör, itt rendezzük a Madarak és Fák Napja Országos Verseny területi döntőjét. ÖKO iskola címmel is rendelkezünk. Az aktív környezettudatos szemléletformálást szolgálja a szárazelemgyűjtés, a papírgyűjtés, az elhasznált étolaj, a műanyag palackok, valamint az alumíniumdobozok gyűjtése és a tavaszi takarítónap. Rendszeresek a szabadban zajló közösségi programok, túrák. A 3. évfolyam minden ősszel erdei iskolába vonul, nyáron külön táborozik az alsó és a felső tagozat természetvédő táborban. Tavasszal és ősszel 2-3 napos ásványgyűjtő túrákon ismerkedhetnek a gyerekek Magyarország természeti értékeivel.

Intézményünknek három – a névadónkról elnevezett - csillagászati versenye van: alsó tagozatosok számára rajz és elméleti, felső tagozatosoknak pedig természettudományokhoz kapcsolódó. Igazi kuriózum az egész éven át zajló „Megsebzett bolygó” elnevezésű komplex természettudományi vetélkedő, melyet közel 15 éve hirdetünk meg iskolánkban.

Egyre színesebb kézműves tevékenységet folytatnak diákjaink, amit hűen tükröznek a folyosói galéria kiállításai. Égetőkemence áll a kerámia szakkör rendelkezésére, a gyerekek munkái a folyosókat díszítik. Új színfolt az iskola életében a színjátszó csoport és gitárcsoport működése.

Egymást követik a különböző témájú projektek, melyek honismerettel, népszokásokkal, irodalommal, helyi kultúrtörténettel kapcsolatos témákat állítanak a középpontba.

A Szülői Szervezet támogatásával minden évben megrendezésre kerül a szülő-nevelő bál, melynek bevételét elsősorban rendezvények szervezésére, a tanulók jutalmazására fordítjuk, de jut belőle a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására is.

A Korszerű Iskoláért Alapítvány éves szinten milliós nagyságrendben járul hozzá az infrastruktúra fejlesztéséhez. Az iskolai diákönkormányzat aktívan  részt vesz az iskolai programok szervezésében, és felkarolja a jótékonysági akciókat.

A 2011/12-es tanévben két évig tartó egészségnevelési projekt indul, melynek keretében gondot fordítunk a gyermekek sportra és egészséges életmódra nevelésére bevonva a szülőket és az iskolakörnyéki városrészt.

Még ebben a tanévben elindul a földszinti vizesblokk felújítása önkormányzati támogatással. Tanév végére várható a tornatermi öltözők és a hozzájuk tartozó mosdók felújításának befejezése is.

Minden pályázati lehetőséget megragadunk a magas színvonalú innovatív nevelő – oktató munka fejlesztése érdekében.

Azon munkálkodunk, hogy a tanulóknak az iskolánkban eltöltött 8 év során sok felejthetetlen közösségi élményben legyen részük, és felkeltsük a tanulás iránti vágyukat. Arra törekszünk, hogy sikeres és boldog felnőttekké válhassanak.

 


Még néhány fotó iskolánk bejáratáról: